Benvida

Dende esta Asociacion queremos daros a benvida o caron desta paxina web.
Trataremos dende este medio tan extendido, daros todala información desta entidade, nos diversos apartados atoparedes todalas actividades, cursos, etc, acaecidas o que aconteceran neste Centro Cultural. Trataremos de que todala xente da vila esté o dia de todolos movementos que dende esta Asociacion queremos plantexaros.

Sabemos que nos tempos que corren non e doado facer diversas actividades, tanto pola parte que nos toca, como polo pouco apoio que se recibe das lnstitucions, que son parte fundamental para o bo desenrolo da cultura popular e o lecer d@s veciñ@s do barrio.
Como sempre cabe recordar, que pola parte human que é a nos corresponde, onde termos certas limitacions, fundamentalmente ven por falta de persoal ou tempo , por outra parte as instalacions son as que ai, é facemos o que podemos para aproveitar debido a o esgrimido marxen que termos de infraestructura.

A nosa procura é de que termos que traballar duro e forte, para poder hoxe levantar o Centro Cultural do naso barrio. O noso esforzo estara en faceres as cousas ben, entendendo a movilidade que un centro cultural require e maximo cando éste foi un referente nesta cidade, apoiado pala xente en xeral de todala nosa Vila de Lavadores.

A nova Xunta Directiva, fará todo o seu esforzo e traballo, para levar por bo camiño o naso Centro Cultural e que se fagan ben todaslas causas, polo ben da nasa Entidade e veciñ@s, sempre contando con a vasa estimada axuda.
Aproveitamos tamen para darlle as grazas a Asociacion de Centros Culturais al cal pertencemos e demais Asociacions as cales de vez en cando nos votan unha man.

Os escomenzos

A Asociacion Cultural Recreativa Deportiva Pardavila escomezou a súa andaina ala polo ano 1976, onde un apañado grupo de homes e mulleres lograron os primeiros movementos para facer posible que xente do barrio poidera ter un centro de xuntanzas, lecer e esparcemento na vila . Durante moito tempo estivo no máis alto das actividades xerais da nosa ciudade. Hoxe en día continuan traballando forte e duro polo ben do barrio e da xente da parroquia de Lavadores. Unha aperta cultural, social, recreativa e deportiva.

Gastronomía:

 • Sardiñada de San Xoan
 • Magosto Popular
 • Salida Micología e posterior degustación
 • Festa da Tortilla

Varios:

 • Certame Literario e de Debuxo no dia das Letras Galegas
 • Visita de Papa Noel e actos navideños
 • Festa e Concurso des disfraces de Entroido

Cursos:

 • Clases de Ximnasia
 • Informática
 • Internet
 • Taller de orfebrería
 • Clases de baile an varias mosdalidades

Deportes:

 • Loita Greco-romana
 • Participa en torneos de xogos de mesa
 • Participa na liga da Federación Galega de Petanca